Disclaimer

Disclaimer

Routebureau Groningen besteedt de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website, afkomstig van Routebureau Groningen of van derden, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Correcties doorgeven
Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier of ons een e-mail stuurt. Wij zullen dan zo snel mogelijk proberen deze omissie te herstellen.

Beeldmateriaal
De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s en kaarten) op deze site mogen – behalve voor privé gebruik – niet zonder schriftelijke toestemming van Routebureau Groningen worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax en opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen.

Bronvermelding
Teksten mogen worden overgenomen met bronvermelding.

E-mail
De informatie verzonden met e-mail berichten van Routebureau Groningen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Routebureau Groningen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.