Projecten - Routes in Groningen

Projecten

Projecten

Routegebonden recreatie Groningen

In 2014 is, met dank aan de provincie Groningen en de Groninger gemeenten, Routebureau Groningen opgericht. Routebureau Groningen is sindsdien actief bezig om de routegebonden recreatie uit te breiden en te verbeteren. Het project Routegebonden recreatie Groningen bestaat uit een aantal onderdelen: uitrol vanhet wandelnetwerk in Groningen, een update van het fietsnetwerk Groningen, hetontsluiten van vaarroutes in Groningen, het Pronkjewailpad en de ondersteuning bij Thematische routes. Hieronder lees je meer over deze onderdelen.

Uitrol wandelnetwerk Groningen

Een van de grote ambities van het Routebureau Groningen is het realiseren van een provincie dekkend wandelknooppuntennetwerk, aansluitend op het bestaande netwerk van Waddenwandelen. Dit is een wandelknooppuntennetwerk dat de kustgemeenten bestrijkt. We zijn in 2016 gestart om het netwerk verder uit te rollen over de rest van de provincie. Sinds begin 2020 is het provinciedekkend wandelnetwerk gerealiseerd en voor iedereenbeschikbaar via deze website!

Update fietsnetwerk Groningen

De provincie Groningen heeft sinds 2012 een fietsknooppuntennetwerk. Routebureau Groningen is bezig dit netwerk te optimaliseren. We begeleiden bijvoorbeeld routewijzigingen en spelen in op nieuwe kansen, zoals het nieuwe veerpontje over het Reitdiep.

Nog belangrijker is de actieve sturing die Routebureau Groningen geeft aan grootschalige projecten die invloed hebben op het fietsknooppuntensysteem. Eenmooi voorbeeld is Kiek over Diek. Voor dit project is een nieuw fietspad van maar liefst 90 kilometer aangelegd van de Dollard tot het Lauwersmeer. Je kunt bij elf verschillende toeristische overstappunten (TOP’s) opstappen. Langs de route vindje informatieborden, attractiepunten en overnachtingsplaatsen.

Het fietsknooppuntennetwerk is zowel zichtbaar in het veld als online via deze website. Fietsers kunnen zelf een route uitzetten via het knooppuntensysteem of gebruik maken van de beschikbare routes.

Varen

Routebureau Groningen zet zich ook in voor het routeaanbod voor het varen. Dit heeft geleid tot een gratis vaarkaart en -brochure die beschikbaar zijn onze website. Hierop vind je de havens en een aantal vaarroutes. Meerdere vaarondernemers hebben daarnaast routes aangeleverd, ook deze zijn via deze website beschikbaar. Onze ambitie voor de toekomst is een volledige kaart, met alle relevante vaarinformatie zoals vaardieptes en brug- en sluisbedieningstijden.

Pronkjewailpad

Ook het Pronkjewailpad is onderdeel van het project Routegebonden recreatie Groningen. Het Pronkjewailpad is een nieuw en interactief wandelpad, één van denieuwe activiteiten van de makers van Tocht om de Noord (TodN). Het pad is ontwikkeld om te beantwoorden aan de grote vraag van wandelaars om ooit eensde Tocht om de Noord te lopen. Het was duidelijk dat er een grote behoefte was ontstaan naar een nieuwe Tocht om de Noord. Eentje, die je zelf kunt lopen wanneer je wilt, hoe lang je wilt en met wie je wilt. Hieruit is het Pronkjewailpad ontstaan, een individuele TodN waarin je Groningen beleeft, zoals ook bij het wandelfestival TodN. Je ontdekt Groningen van binnenuit; je proeft, ruikt, hoort, voelt en ziet Groningen op zijn mooist! Klik hier voor meer informatie over het Pronkjewailpad.

“Groningen is een groot openluchtmuseum”
Janine Abbring

Thematische routes

Om meer inhoud te geven aan de knooppuntennetwerken is door Provincie Groningen in 2018 een subsidieregeling opengesteld voor de ontwikkeling van thematische routes door ondernemers. Routebureau Groningen en Marketing Groningen willen deze routes voor een breed publiek toegankelijk maken en ervoor zorgen dat alle initiatieven op één plek te vinden zijn. Daarom stellen we alle routes op onze website beschikbaar. In totaal zijn 9 initiatieven en daarmee maar liefst 58 wandel- fiets en vaarroutes gehonoreerd! De eerste routes zijn inmiddels te wandelen en te fietsen:

  • Parels in het Westerkwartier – 5 fietsroutes, 5 wandelroutes en vier kinderroutes in het oudste cultuurlandschap van Europa!
  • Themaroutes Waddenland – de eerste interactieve wandelroute ’26 eeuwenbewoningsgeschiedenis’ is vanaf nu beschikbaar in de appstore!

Boerenlandpaden en verzekerd wandelen

Boerenlandpaden voegen voor de wandelaar een extra beleving toe aan dewandeling. Het zijn vaak bijzondere trajecten die normaliter niet begaanbaar zijnen een mooi verbindingsstuk zijn tussen dorpen, openbare wegen of fietspaden.Onverharde stukjes wandelpad worden door de wandelaars als bijzonder ervaren;er is sprake van exclusiviteit voor de wandelaar.

De Boerenlandpadvergoeding is een vergoeding particuliere grondeigenaren gebruik van kunnen maken. Ook pachters kunnen hiervoor in aanmerking komen.Grondeigenaren die een deel van hun land willen openstellen voor wandelaars, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de Provincie Groningen. Boerenlandpaden worden jaarlijks nagelopen door onze wandelvrijwilligers.

Wandelaars over (boeren)land veroorzaken in de regel geen schade bij grondeigenaren. Toch kan er schade voorkomen, in dat geval is het voor grondeigenaren van groot belang om die schade te kunnen verhalen. Bij een Boerenlandpadovereenkomst hoort ook een verzekering genaamd ‘Verzekerd Wandelen’. Dit is een verzekering waar u een beroep op kunt doen als er door een wandelaar schade wordt veroorzaakt maar de wandelaar niet meer te traceren is. De overeenkomst wordt afgesloten tussen u en de Provincie Groningen en is kosteloos.