Slaperdijken

Beleef de slaperdijken

Deze routes voeren je door het Groningse akkerbouwlandschap langs de kust en over de dijken die ons al eeuwen beschermen tegen het water. In het verleden zijn deze dijken na verdere inpolderingen en nieuwe bedijkingen steeds verder landinwaarts komen te liggen. Ze verloren langzaamaan hun functie als directe zeewerende dijk, het werden zogenaamde slaperdijken. De provincie Groningen heeft 180 kilometer oude zee- en slaperdijken die nog steeds duidelijk zichtbaar als groene linten in het landschap aanwezig zijn. Dit biedt veel kansen voor de landschapsbeleving en natuur. 

De slaperdijken zijn een beschermd landschapselement en hebben tegenwoordig een aantrekkingskracht voor vogels in het waddengebied. Met een beetje geluk zijn deze vogels te spotten tijdens een wandel- of fietstocht.

Er is volop nieuw leven in geblazen met het project Natuurrijke Slaperdijken van Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels, Landschapsbeheer Groningen en Vogelbescherming Nederland. Door de aanplant van meidoorn struweel op de dijken krijgen zangvogels, zoals grasmus, roodborsttapuit en kneu de kans om in het struweel te nestelen. Met extensiever maai- en begrazingsbeheer is er meer rust in het broedseizoen en ontstaat er een rijker insectenleven. De groeiende veldmuizenpopulatie zorgt voor meer roofvogels, zoals de blauwe kiekendief, velduil, torenvalk en ruigpootbuizerd. Het afgelopen jaar zijn er al heel wat nieuwe soorten gespot! 


Natuurrijke slaperdijken, wandelroute Oldambt
24,4 km

Deze route voert je door het Groningse Eems-Dollard natuurgebied. Langs de kust en over de dijken die ons al eeuwen beschermen tegen het water. 

>> Naar route


Natuurrijke slaperdijken, wandelroute Noord Groningen
21,2 km

Een wandelroute in het uitgestrekte landschap van Noord Groningen. Via het haventje van Noordpolderzijl, langs de Waddenkust.

>> Naar route


Natuurrijke slaperdijken, fietsroute Oldambt
43,9 km

Een prachtige fietsroute in het waddenland langs onder andere de Punt van Reide en Nieuwe Statenzijl.

>> Naar route


Natuurrijke slaperdijken, fietsroute Noord Groningen
28 km

Beleef de slaperdijken met deze fietsroute door pittoreske dorpjes en uitgestrekte vlaktes. Geniet van het uitzicht op de Waddenzee bij Noordpolderzijl.

>> Naar route


Foto’s: Marketing Groningen, Gerard Sterk & Carmen Rademaker