Wie zijn wij? Wat doen wij?

Wie zijn wij? Wat doen wij?

Onze taken

Routebureau Groningen heeft een aantal kerntaken:

 1. Beheer routes en routenetwerken
  Binnen deze taak zorgen we voor uniformiteit en kwaliteit van het aanbod aan routes en netwerken. Samen met onze vrijwilligers zorgen we ervoor dat wat er op onze website te zien is klopt. Infrastructurele wijzigingen die invloed hebben op het Wandel- of Fietsnetwerk tonen wij bijvoorbeeld op de kaart. Zo weet je precies wat de actuele situatie buiten is.
 2. Presentatie en informatie
  Via onze website delen we (thematische) routes en het Wandel- en Fietsnetwerk. Via onze social media publiceren we iedere week een Route van de Week, een leuke wandel-, fiets- of vaarroute ergens in de provincie. Ook kunnen initiatiefnemers van een mooie nieuwe route hun route met ons delen. Deze route zetten wij dan weer op onze website.
 3. Routeontwikkeling
  Samen met vrijwilligers en bewoners verbeteren we onze netwerken en het aanbod van routes. Als er een nieuw initiatief is, helpen wij graag met tips en tricks.

Samen met provincie Groningen, de Groninger gemeenten, Marketing Groningen, toeristische ondernemers en vrijwilligers werkt Routebureau Groningen hard aan de ontwikkeling van Groningen als toeristische bestemming. Meer toerisme betekent behoud en verbetering van de leefbaarheid, inkomen voor ondernemers, werkgelegenheid voor de inwoners van Groningen en uiteraard een mooie provincie om in te wonen en recreëren!

Het bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen.

 • Theo Berends, voorzitter
 • Hemmo Philbert, secretaris
 • Annalies Usmany, penningmeester
 • Ties Hazenberg
 • Salome de Vries-Wildeman

Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De Raad van Advies komt periodiek bijeen en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en de uitvoering hiervan. In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers van de volgende organisaties.

 • Marketing Groningen
 • Wandelnet
 • Koninklijke Wandel Bond Nederland
 • Huis voor de Sport
 • BoerenNatuur
 • Gronings Particulier Grondbezit
 • ANWB
 • Natuurmonumenten
 • Het Groninger Landschap
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting Groninger Kerken
 • Vereniging Groninger Dorpen
 • Fietsersbond
 • Landelijk Fietsplatform
 • Stichting Wandelen in Westerwolde
 • Watersportverbond
 • RECRON
 • Groninger gemeenten
“Het is een samensmelting van heel veel mooie momenten”
Janine Abbring

Partners

Om de ambities van Routebureau Groningen zo goed mogelijk te behalen, is het van belang om verschillende partners bij onze ambities te betrekken.

Onze partners zijn hieronder beschreven.

Provincie Groningen

Routebureau Groningen sluit in haar ambities aan op de visie van provincie Groningen over routeontwikkelingen en vrijetijdseconomie voor de komende jaren.

Groninger gemeenten

De Groninger gemeenten zijn een belangrijke partner voor Routebureau Groningen. Draagvlak en betrokkenheid van gemeenten is noodzakelijk omdat gemeenten voor een belangrijk deel eigenaar worden en zijn van de routeproducten. De routegebonden ambities van Routebureau Groningen dragen in grote mate bij aan de kwaliteit van de toeristische sector in de gemeenten. Hierdoor worden economie en leefbaarheid sterk gestimuleerd.

Marketing Groningen

Voor de vertaalslag van de werkzaamheden van Routebureau Groningen naar de consument is Marketing Groningen een belangrijke partner. Routebureau Groningen en Marketing Groningen stemmen daarom de werkzaamheden op elkaar af om een optimaal resultaat van het werk te kunnen behalen.

Marketing Groningen is verantwoordelijk voor de vermarkting van Groningen, Routebureau Groningen draagt zorg voor kwalitatief goede routes en route-input voor marketingcampagnes.

Belangenorganisaties

Routebureau Groningen betrekt belangrijke vertegenwoordigers van routegebonden recreatie op zowel regionale als landelijke schaal bij haar ambities. Landelijk Fietsplatform, Stichting Wandelnet en Stichting Waterrecreatie Nederland zijn belangrijke partners om de werkzaamheden goed af te stemmen op nieuwe trends en ontwikkelingen en op het landelijk routenetwerk.

Daarnaast zijn in de provincie verschillende belanghebbenden actief. Verschillende daarvan zijn lid van de Raad van Advies. Partijen die hierin niet vertegenwoordigd zijn worden bij de ontwikkelingen betrokken om tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen.

Vrijwilligers

Jaarlijks zetten meer dan 50 vrijwilligers zich in om het Groninger routeaanbod te controleren en knelpunten te signaleren. Zij spelen een belangrijke rol bij de zorg voor een kwalitatief goed routeaanbod.

Lees hier meer over ons werk met vrijwilligers.

Het toeristisch veld

Toeristische ondernemers en lokale VVV’s zijn belangrijke ambassadeurs van het toeristisch aanbod in Groningen omdat zij dagelijks in contact staan met toeristen en recreanten. Routebureau Groningen en Marketing Groningen willen dan ook graag dat de routeproducten goed onder de aandacht komen bij deze ambassadeurs.